Historia Sekcji Żeglarskiej Legii – 1950 r.

Informacje pochodzą z Księgi Pięćdziesięciolecia Legii Warszawa.

1950

Wspólne początki

W pierwszym okresie działalności wojskowi żeglarze w Warszawie zorganizowani byli wspólnie z motorowodniakami w sekcji sportów wodnych, która powstała po przejęciu CWKS w 1950 r. przystani wodnej Yacht Klubu. Poczynania podsekcji żeglarskiej i podsekcji motorowodnej koordynował pierwszy kierownik sekcji sportów wodnych ppor. Mikołaj Kozak. Wspólne były również pierwsze rejsy (np. rejs Warszawa – Kazimierz – Warszawa w czerwcu 1950 r.) i podobne problemy.

Najważniejszą sprawą, wokół której skupiały się wszystkie wysiłki wyczynowców i amatorów żeglarstwa, było przygotowanie sprzętu. Całe popołudnia i wieczory spędzali miłośnicy białych żagli, którym przewodził jeden z najlepszych krajowych zawodników, Biderman, na przystani przy pracy nad konserwacją żaglówek i doprowadzaniu wysłużonych łodzi do stanu używalności. Chcieli bowiem już w 1951 r. wystąpić na zawodach i walczyć o tytuły najlepszych w kraju.

Pod wspólnym kierownictwem żeglarze i motorowodniacy działali aż do końca 1953 r., kiedy to Zarząd Klubu postanowił powołać dwie odrębne sekcje – żeglarską i motorowodną.