Dokumenty członkowskie:

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA – DZIECI*
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA – DOROŚLI

*Deklaracja członkowska nie jest wymagana do uczestnictwa w obozach letnich.

Dokumenty założycielskie:

ZARZĄD STOWARZYSZENIA – UCHWAŁA

PRZYJĘCIE W POCZET WOZŻ – UCHWAŁA